Rejestracja

  • Wypełniając niniejszy formularz rekrutacyjny, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Studenckie Centrum Kariery moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez W/W podmiot (zgodnie z Ustawa z dn. 29 08 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Powyższa zgoda dotyczy również załączonych przeze mnie ewentualnych dodatkowych dokumentów (CV, referencje, etc.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana pisemnie w każdym czasie. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-ao prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizowania.

  •  
  •  
  • Osoba prywatna

  • Firma

  • Osoba odpowiedzialna za kontakt
  • Dane firmy
  • Możesz wybrać logo firmy, które będzie automatycznie dodawane do ogłoszeń. (max. 2mb)
  •