Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży


Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży

Zaczęło się wiosną 2016 roku od Targów organizacji pozarządowych. Kuluarowe spotkania przyniosły pomysł – SPOTKAJMY SIĘ! Do Ambasady Krakowian przyszli przedstawiciele NGOsów, Urzędu Miasta i lokalnych działaczy młodzieżowych. Zaczęliśmy mówić o tym, czego potrzebujemy – lepszej współpracy w środowisku III Sektora, wymiany informacji i dzielenia się wiedzą, konsolidacji sił i wiekszego wpływu na kształtowanie polityki Miasta w dziedzinie spraw dotyczących młodych ludzi.

Kilka kolejnych spotkań połączyło organizacje pracujace w różnych obszarach – edukacji, profilaktyki, kultury, sportu, rynku pracy. Wspólny cel? Powstanie pierwszej w Krakowie międzysektorowej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds Młodzieży. Spisaliśmy wizję, misję, cele naszej społeczności, podzieliliśmy zadania i poszliśmy na spotkanie do pełnomocnika prezydenta miasta p. Kuliga na spotkanie. Zielone światło, działajcie, pokażcie co chcecie robić.

Działamy intensywnie.

KDO w skrócie:

kwiecień 2016- I posiedzenie zatwierdzające naszą obecność w strukturach Urzędu Miasta. POSIEDZENIE

  1. maj, czerwiec – intensywne spotkania, praca nad podziałem grup zadaniowych i tworzenie rekomendacji do Rocznego Planu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

    2. czerwiec – wspólne działania młodzieżowych NGOsów, w tym MY!

    3. wrzesień – nowe otwarcie, rozpoczynamy intensywnie pracę nad realizacją celów – będzie konferencja dotycząca profilaktyki, będzie badanie potrzeb grup młodzieży w zakresie współpracy z Miastem, będzie nasze KDOwe badanie grupy studenckiej. 14355772_1397961406898461_3844189022967678336_n

Mamy profil na FB zapraszamy do polubienia. Publikujemy tam:

  • wydarzenia, które są dedykowane MŁODYM LUDZIOM
  • projekty, które organizujemy DLA WAS
  • informacje, co dzieje się we współpracy z Miastem

13419252_1321296247898311_5883989758478462034_n