Coaching Work Life Balance


Coaching Work Life Balance

Projekt, który powstał z myślą o rodzicach borykających się z problemem godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Jego założeniem było stworzenie innowacyjnych narzędzi do pracy indywidualnej z rodzicami oraz nowatorskiego programu szkoleniowego osób, które na co dzień zajmują się aktywizacją zawodową bezrobotnych rodziców albo oferują wsparcie tym z nich, którzy napotykają na trudności związane z harmonijnym połączeniem pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi.

Liderem projektu było Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU.

W ramach projektu doradczyni zawodowa z Fundacji BRATNIAK zdobyła kompetencje specjalistki Coachingu Godzenia Życia Zawodowego i Rodzinnego. Od 2012 r. z usługi programu skorzystało 12 osób.

Jeśli jesteś mamą/tatą, pracujesz lub szukasz pracy, czujesz, że potrzebujesz inspiracji i wsparcia w poszukiwaniu własnego balansu życiowego, zapraszam do kontaktu.

Coaching_rekomendacje uczestników