Coaching – o co tu chodzi?…


COACHING

 

… to metoda pracy nad tym, aby lepiej, efektywniej funkcjonować w obszarze dla siebie ważnym (praca, pieniądze, rodzina, relacje, life balance)

…jest rozmową coacha z klientem, podczas której coach zadaje pytania. Pytania to narzędzia pracy. Pod ich wpływem klient sam precyzuje cel i buduje strategie jego osiągnięcia. Drogę dojścia najlepiej określa sam klient. Dlaczego dotąd tego nie zrobił sam? Być może nie widzi wszystkich zasobów, którymi dysponuje, być może potrzebuje z innej perspektywy spojrzeć na sytuację, być może tkwi w przekonaniach ograniczających wiarę w swój potencjał.

Coach…

… jest źródłem wsparcia i inspiracji – nie doradza, nie daje rozwiązań, nie poucza i nie ocenia. Wierzy, że klient jest ok. jaki jest, że ma wszystkie potrzebne zasoby do dokonania zmiany, że dokonuje wyboru dla siebie najlepszego, za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja i że zmiany są nieuniknione (zasady Ericsonowskiego coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniu). Coach odpowiada za strukturę sesji i procesu, skierowanego na osiąganie rezultatu.

Klient…

…sam jest expertem w swojej dziedzinie, sam określa czego chce, dlaczego to dla niego ważne, jak najlepiej może to osiągnąć – i jest odpowiedzialny za swoje wybory. Z pomocą coacha przygotuje się do podróży, przygotuje na przeciwności – wypracuje gotowy plan działania. Klient odpowiada za treść spotkań, zaangażowanie i pracę między sesjami.

KODEKS ETYCZNY

– 4 ściany (wszystko co powiedziane zostaje tu i teraz), caoch jest zobowiązany do poufności usłyszanych informacji, traktuje klienta z szacunkiem

– dokumentacja – potwierdzamy podpisem nasze sesje, sporządzamy notatki, ich treść pozostaje poufna i należy do klienta, Cochowi służy za materiał do przygotowania do sesji.

– caoching nie jest terapią, od innych form wsparcia różni się niedyrektywnością i skoncentrowaniem na przyszłości

– prawo do NIE. W relacji coachingowej można pracować w milczeniu, coach nie musi mieć dostępu do pełni informacji, to klient decyduje w jakim stopniu chce pracować otwarcie. Ważne, aby odpowiedzi na trudne pytania były uświadomione przez klienta.

– w pracy w procesie ważną rolę pełnią zadania domowe, każda sesja kończy się planem działania, który wypracowuje klient, ale tez są zadania proponowane przez coacha.

-praca w procesie trwa 6-12 sesji, sesja trwa 30-45 min, zwykle odbywają się po dwie sesje co 2-3 tygodnie. Można pracować na skypie.

Jeśli chcesz się umówić na sesję – napisz

 

A tutaj – short movie about coaching