Aktualności

17.07.2019

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk


Poszukiwana/y doktorantka/doktorant w dziedzinie:
badania składu i rozmieszczenia pelagicznych Ostracoda Oceanu Arktycznego w
dobie globalnych zmian klimatycznych
Praca realizowana będzie w IO PAN w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej (MŚSD)
przy Centrum Studiów Polarnych pod opieką merytoryczną dr hab. Katarzyny Błachowiak-Samołyk.
Wymagania:
1. Tytuł magistra z dziedziny biologii, oceanografii, ochrony środowiska lub pokrewnych;
2. Podstawowa umiejętność identyfikacji zooplanktonu;
3. Umiejętność przeprowadzania wielowymiarowych analiz statystycznych;
4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
5. Doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych;
6. Entuzjazm do pracy naukowej, kreatywność i umiejętności komunikacyjne.
Oferujemy:
 Stypendium naukowe w wysokości min. ok. 550€ miesięcznie (1-2 rok); ok. 850€ miesięcznie (3-
4 rok) brutto miesięcznie (4 lata);
 Różnorodną pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole;
 Udział w rejsach arktycznych i prestiżowych, międzynarodowych konferencjach naukowych;
 Inspirujące dyskusje naukowe, interesujące wykłady i możliwość nawiązania nowych
kontaktów;
 Możliwość realizacji własnych pomysłów na badania i rozwoju osobistego (udział w kursach i
szkoleniach).
Pełna wersja ogłoszenia znajduje się na stronie MŚSD: https://www.mssd.us.edu.pl/wpcontent/
uploads/2019/06/MSSD_IO_2_PL.pdf
Wymagane dokumenty i regulamin MŚSD: www.mssd.us.edu.pl/kandydat-mssd/
Obowiązkowa rejestracja kandydatów (online): www.irk.us.edu.pl
Oferty proszę składać do 31.08.2019 na adres: kasiab@iopan.pl (opiekun merytoryczny).
Proszę o wcześniejszy, do dnia 26.08.2019, kontakt mailowy z opiekunem.
Źródło: