Aktualności

17.07.2019

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk


Poszukujemy doktorantki/doktoranta w dziedzinie:
badania struktury ekosystemów pelagialu w wodach przylodowcowych
europejskiej Arktyki (w ramach projektu CoastDark)
Praca realizowana będzie w IO PAN pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Błachowiak-Samołyk.
Wymagania:
1. Tytuł magistra z dziedziny biologii, oceanografii, bioinformatyki lub pokrewnych;
2. Doświadczenie w zakresie ekologii i/lub nauk o Ziemi;
3. Umiejętność przeprowadzania wielowymiarowych analiz statystycznych;
4. Znajomość języka programowania (np. R, Matlab);
5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
6. Umiejętność pisania tekstów naukowych;
7. Motywacja i entuzjazm do pracy naukowej;
8. Kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia;
9. Kandydat musi również spełniać warunki regulaminu przyznawania stypendiów
naukowych ze środków NCN: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwalyrady/
2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
Oferujemy:
• Stypendium naukowe w wysokości 4 500 zł brutto miesięcznie na okres 36 miesięcy;
• Różnorodną pracę w ambitnym, młodym i dynamicznym zespole, opartą na najnowszych
technologiach w zakresie badania pelagialu;
• Udział w rejsach arktycznych i prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych;
• Inspirujące dyskusje naukowe, interesujące wykłady i możliwość poznania ciekawych osób;
• Możliwość realizacji własnych pomysłów na badania naukowe i rozwoju osobistego (udział w
kursach i szkoleniach).
Pełna wersja oferty znajduje się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/bazaofert/?
akcja=wyswietl&id=180728
Oferty zawierające: list motywacyjny, CV, opinię/rekomendacje poprzedniego opiekuna
naukowego, zgodę na przetwarzanie danych osobowych proszę składać do 31.08.2019 na
adres: kasiab@iopan.pl (kierownik projektu) i/lub dob@iopan.pl
Proszę o wcześniejszy (do dnia 26.08.2019) kontakt mailowy z kierownikiem projektu.