Aktualności

8.04.2019

OFERTA WOLONTARIATU DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW HUMANISTYCZNYCH I ARTYSTYCZNYCH


Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych serdecznie zaprasza chętnych Studentów do udziału
w wolontariacie/praktykach zawodowych przy organizacji wydarzenia:
Festiwal Muzyki i Tańca „Ars Veritas Vitae”
6 czerwca i 16 czerwca 2019 r.
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
W dniach 6 czerwca i 16 czerwca 2019 r. Fundacja wspólnie z Konserwatorium Tańca im. Anny Hełbickiej
w Krakowie organizuje Festiwal Muzyki i Tańca „Ars Veritas Vitae”. Wydarzenie organizowane jest już od
kilkunastu lat. We współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Opéra national de Paris,
Friedrichstadt-Palast Berlin, Hungarian National Ballet oraz Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. Janiny
Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku i Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. Romana Turczynowicza w Warszawie,
tworzymy wyjątkowe święto tańca na deskach jednej z najbardziej prestiżowych scen w Polsce. Festiwalowi
towarzyszy rok rocznie Gala Charytatywna, a dochód z biletów przekazywany jest na rzecz organizacji niosących
pomoc dzieciom: krakowskich organizacji OPP oraz United Nations Children’s Fund – UNICEF.
Zaangażowanie w realizację wydarzenia umożliwi Wolontariuszom / Praktykantom zdobycie cennego
doświadczenia w zakresie zarządzania projektami i organizowania działalności kulturalnej, zarówno w sektorze
publicznym oraz w non-profit. Dla chętnych przewidujemy zorganizowanie zwiedzania z przewodnikiem wnętrz
Teatru im. Juliusza Słowackiego oraz wejściówek na wybrane spektakle. Chcielibyśmy, aby dołączenie do
festiwalowego zespołu było dla Was tyleż wyzwaniem, co szansą na przyjrzenie się pracy w kulturze „od kuchni”.
W zamian za pomoc odwdzięczymy się wsparciem merytorycznym i, dla ambitnych, praktyczną lekcją
z zarządzania kulturą, specyficznie w dziedzinie teatru i sztuki tańca. Równocześnie gwarantujemy Wam dobrą
zabawę i satysfakcję, którą my sami czerpiemy z pracy z utalentowanymi dziećmi i młodzieżą, Artystami
i najlepszymi Pedagogami tańca.
ZADANIA:
– pomoc w organizacji, promocji i koordynacji wydarzenia, dla chętnych pomoc w ewaluacji projektu
(przygotowanie projektu od strony administracyjnej: tworzenie oficjalnych pism, logistyka wydarzenia,
plan promocji, wymogi formalne i prawne dot. organizacji wydarzeń kulturalnych)
– obecność w dniu wydarzenia (6 i 16 czerwca) i pomoc „na miejscu”
(witanie gości, udzielanie informacji o programie wydarzenia (we foyer), pomoc w opiece nad
uczestnikami wydarzenia (na scenie i w kulisach))

OCZEKIWANIA:
– doświadczenie i umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą (3-18 lat)
– zdolność organizacji pracy własnej, odpowiedzialność i zaangażowanie
ZAPEWNIAMY:
– ubezpieczenie na czas realizacji projektu
– wydanie odpowiedniego zaświadczenia
– wsparcie merytoryczne, luźną atmosferę pracy
– kawę i ciastka :)
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy
do 10 maja 2019 r. na adres: sguzik@mfta.org.pl
w tytule podając: Wolontariat / Praktyka AVV
prosimy o dołączenie informacji o dotychczasowym doświadczeniu,
zwłaszcza w dziedzinie kultury i sztuki oraz kilku zdań o sobie :)
Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych (MFTA) jest pozarządową organizacją non-profit, działającą
w obszarach sztuki, kultury i edukacji. Naszym celem jest umożliwienie rozwoju artystycznego dzieci, zwłaszcza
w dziedzinie tańca klasycznego i sztuk scenicznych. Dążymy do scalenia środowiska artystycznego zarówno
w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, a także wspieramy szczególnie utalentowane dzieci, młodzież oraz
dojrzałych artystów, promując ich kariery, a tym samym integrując edukację ze sztuką. www.arsveritas.org