Informacje

Kontakt

Nr referencyjny

Obsługa ekspozycji/11/21

Dodano

15 listopada 2021

Miejsowość

Kraków

Drukuj

Obsługa ekspozycji

Branża

Turystyka

Nazwa stanowiska

Obsługa ekspozycji

Rodzaj pracy

praca dorywcza/czasowa/w niepełnym wymiarze godzin

Ilość miejsc pracy

10

Ilość godzin w tygodniu

40

Opis firmy

Muzeum Inżynierii Miejskiej jest instytucją kultury Miasta Krakowa, która zajmuje się gromadzeniem zbiorów z zakresu historii i rozwoju techniki. Siedzibą główną muzeum jest Zajezdnia przy ul. Wawrzyńca 15. Posiada dwa oddziały: Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema i Hangar Czyżyny.

Zakres obowiązków

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na opiece nad wystawami oraz opiece nad zwiedzającymi w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz wykonywanie innych czynności, tj: a) oprowadzanie grup po ekspozycji Muzeum, b) oprowadzanie grup po ekspozycji Muzeum w języku obcym, c) przeprowadzenie lekcji w Muzeum, d) przeprowadzenie lekcji w Muzeum w języku obcym, e) przeprowadzenie urodzin, warsztatów i zajęć weekendowych w Muzeum, f) pokazy w czasie pikników lub innych imprez poza Muzeum, g) świadczenie zlecenia w dni świąteczne* tj. 01.05, 03.05, Zielone świątki, 15.08, 11.11. Za świadczenia wymienione powyżej lit. a-g) przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie według stawek określonych w załączniku do umowy.

Wymagania

Punktualność, wysoka kultura osobista, znajomość języka obcego (angielski, mile widziane inne).

Oferujemy/Warunki zatrudnienia

Umowa zlecenie - od 01.01.2022-31.12.2022

Oferta dla osoby niepełnosprawnej

Tak

Klauzula o danych osobowych

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Studenckie Centrum Kariery moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez W/W podmiot (zgodnie z Ustawa z dn. 29 08 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Powyższa zgoda dotyczy również załączonych przeze mnie ewentualnych dodatkowych dokumentów (CV, referencje, etc.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana pisemnie w każdym czasie. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-ao prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizowania."