Informacje

Kontakt

Nr referencyjny

specjalista ds. organizacji imprez/10/22

Dodano

19 października 2022

Miejsowość

Zielonki

Drukuj

specjalista ds. organizacji imprez

Branża

Media / Dziennikarstwo / Rozrywka / Kultura

Nazwa stanowiska

specjalista ds. organizacji imprez

Rodzaj pracy

praca stała

Ilość miejsc pracy

1

Ilość godzin w tygodniu

40

Opis firmy

Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. organizacji imprez Miejsce pracy: siedziba CKPiR w Zielonkach -hala sportowa, filie CKPiR: Folwark Kultura Owczary, Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, Korzkiew -budynek po byłej szkole Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2022 r., do godz. 15:00

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:  opracowywanie i organizacja oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów,  współpraca w organizowaniu i realizacji innej działalności kulturalno-oświatowej i sportowej CKPiR,  opracowywanie i realizacja zaakceptowanych własnych propozycji programowych po ich akceptacji przez Dyrekcję CKPiR,  organizowanie wydarzeń: kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych,  opracowywanie półrocznych i rocznych planów pracy oraz odpowiadanie za ich realizację pod względem dydaktycznym, merytorycznym i wychowawczym  współpraca z innymi działami CKPiR, ze szkołami, z instytucjami kulturalnymi, z referatami w Urzędzie Gminy Zielonki oraz organizacjami pozarządowymi  prowadzenie dokumentacji i sporządzanie raportów i sprawozdań  przyjmowanie zapisów oraz opłat od uczestników zajęć – obsługa systemu zarządzania zajęciami, kasy fiskalnej, terminala płatniczego zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami  pozyskiwanie funduszy na wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne  koordynacja i realizacja zaplanowanych imprez oraz prowadzenie konferansjerskie tych wydarzeń  inne czynności zlecone przez przełożonego mieszczące się w charakterze pracy

Wymagania

1. Wymagania formalne:  wykształcenie: wyższe (animacja kultury, kulturoznawstwo, filologia polska, marketing i PR, zarządzanie, zarządzanie kulturą lub kierunki pokrewne),  dyspozycyjność – praca w godzinach popołudniowych i weekendy,  kwalifikacje związane z organizacją wydarzeń w instytucji kultury,  umiejętność zarządzania projektem. 2. Wymagania dodatkowe:  umiejętność planowania, organizowania i prowadzenia imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych,  predyspozycje i kompetencje w organizacji zajęć i wydarzeń dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów,  umiejętność pozyskiwania funduszy na wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne,  kreatywność, zaangażowanie, otwartość,  bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,  umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z interesantami,  wysoki poziom kultury osobistej, odporność na stres,  dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,  ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze CKPiR w Zielonkach. mile widziane:  doświadczenie na podobnym stanowisku,  znajomość zagadnień związanych z ofertą Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach,  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,  doświadczenie w obsłudze kas fiskalnych i platform sprzedażowych,  ukończony kurs wychowawców kolonii/kierownik kolonii,  własny samochód i możliwość wykorzystywania go do celów służbowych.

Oferujemy/Warunki zatrudnienia

Warunki pracy i płacy:  rodzaj umowy − umowa o pracę  miejsce pracy – siedziba CKPiR oraz filie CKPiR w Zielonkach (Zielonki, Owczary, Korzkiew

Oferta dla osoby niepełnosprawnej

Nie

Klauzula o danych osobowych

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Studenckie Centrum Kariery moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez W/W podmiot (zgodnie z Ustawa z dn. 29 08 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Powyższa zgoda dotyczy również załączonych przeze mnie ewentualnych dodatkowych dokumentów (CV, referencje, etc.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana pisemnie w każdym czasie. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-ao prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizowania."