Aktualności

17.07.2017

PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO


PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na zajęcia pn.:
PISANIE ŻYCIORYSU
I LISTU MOTYWACYJNEGO

Życiorys zawodowy i list motywacyjny niejednokrotnie decydują
o powodzeniu w procesie rekrutacji. Powinny być na tyle interesujące,
aby pracodawca wybrał właśnie nas spośród wielu innych kandydatów.
Jak tego dokonać można dowiedzieć się w trakcie zajęć! A ponadto:
• można zapoznać się ze wzorami życiorysu i listu motywacyjnego;
• dowiedzieć się – na co pracodawcy zwracają szczególną uwagę czytając dokumenty;
• przedstawimy – jak należy redagować pisemną korespondencję związaną z poszukiwaniem pracy.
Zajęcia odbędą się w dniu:
25 lipca 2017 r.
w godz. 10.00 – 14.00
w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Pl. Na Stawach 1,
Sala Spotkań Grupowych 006, parter
Na zajęcia można zapisywać się osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac Na Stawach 1,
telefonicznie 12 42 40 738 lub drogą elektroniczną: centrum.krakow@wup-krakow.pl
Udział w spotkaniu jest bezpłatny!
Serdecznie zapraszamy!