Aktualności

14.02.2019

PRAKTYKI W ZUS


PRAKTYKI W ZUS

Możesz u nas odbyć:
· bezpłatne praktyki,
· płatny staż.
Bezpłatne praktyki:
· mogą odbywać się na podstawie umowy między ZUS a szkołą lub uczelnią, gdy szkoła lub uczelnia
kieruje Ciebie do odbycia praktyk. Harmonogram i program praktyk ustalamy pomiędzy szkołą lub
uczelnią a Zakładem.
· mogą odbywać się na podstawie umowy między ZUS a Tobą, gdy sam decydujesz się i zgłaszasz do nas,
aby rozpocząć praktyki. Takie praktyki mogą trwać od 3 tygodni (od 120 godzin) do 3 miesięcy
(maksymalnie do 480 godzin).
Płatne staże:
· odbywają się na podstawie umowy między Tobą a ZUS. Staże trwają od 3 tygodni (od 120 godzin) do
3 miesięcy (do 480 godzin).
Szukamy:
Możesz zostać naszym praktykantem lub stażystą, jeśli ukończyłeś co najmniej gimnazjum albo ośmioletnią
szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki lub stażu nie ukończyłeś 30 roku życia. Zachęcamy przede
wszystkim studentów II – V roku i absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia,
aby nadsyłali formularze aplikacyjne, CV i listy motywacyjne.
Najczęściej praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywają u nas studenci kierunków społecznych (polityka
społeczna, ekonomia, zarządzanie, administracja), humanistycznych (prawo), ścisłych (finanse, rachunkowość,
ekonometria, informatyka) lub pokrewnych.
Nie ograniczamy jednak katalogu specjalizacji. Rozważymy każde zgłoszenie.
Szukamy osób, które:
· są odpowiedzialne, zmotywowane i aktywne,
· wykazują inicjatywę,
· są nastawione na współpracę,
· umieją myśleć analitycznie,
· szukają rozwiązań.
Oferujemy:
· praktykę lub staż zawodowy w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, która posiada
jednostki w całej Polsce, realizuje zadania ważne z punktu widzenia polityki państwa i zatrudnia
fachowców w różnorodnych dziedzinach,
· zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów, których
dotyczy nasza działalność,
· wsparcie opiekunów merytorycznych w trakcie praktyki lub stażu,
· świadczenie pieniężne, jeśli zakwalifikowałeś się na staż płatny,
· zaświadczenie o odbyciu praktyki lub stażu, w którym znajduje się informacja o wykonywanych
czynnościach, informacja o umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki lub stażu, opinia
o praktykancie lub stażyście.
Szczegółowe informację dotyczące sposobu przyjmowania na praktyki lub staż w ZUS znajdziesz na stronie
internetowej ZUS w zakładce O ZUS (http://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/praktyki-i-staze)
Zapraszamy Cię do nas!