Aktualności

17.07.2017

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
zaprasza na warsztaty pn.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Z PRACODAWCĄ
Uczestnictwo w zajęciach pozwoli uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do odpowiedniego zaprezentowania się pracodawcy podczas rozmowy o pracę, w tym między innymi:
• przygotować się do odpowiedzi na standardowe i nietypowe pytania pracodawców;
• poznać znaczenie zachowań werbalnych i niewerbalnych w trakcie tej rozmowy;
• przećwiczyć symulacyjną rozmowę z pracodawcą.
Zajęcia odbędą się w dniach:
1–2 sierpnia 2017 r.
w godz. 10.00–14.00
w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Pl. Na Stawach 1,
Sala Spotkań Grupowych 006, parter
Na zajęcia można zapisywać się osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac Na Stawach 1,
telefonicznie 12 42 40 738 lub drogą elektroniczną: centrum.krakow@wup-krakow.pl
Udział w warsztatach jest bezpłatny!
Serdecznie zapraszamy!