Aktualności

14.09.2016

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie „Przekraczamy granice. Push the limits”


Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie „Przekraczamy granice. Push the limits”

W ramach projektu Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU  oferuje  szerokie wsparcie w aktywizacji zawodowej, obejmujące m.in. udział w dwumiesięcznych stażach zagranicznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • nie pracują, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie biorą udziału w żadnych kursach/szkoleniach (finansowanych ze środków publicznych)
 • są zarejestrowane w Urzędzie Pracy nieprzerwanie przez min. 6 miesięcy (dotyczy osób w wieku 18-24 lata) oraz min. 12 miesięcy (dotyczy osób w wieku 25-35 lat).
 • mają wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) lub średnie zawodowe

Do projektu zapraszamy osoby znające w stopniu podstawowym język obcy (pozom A2, preferowana znajomość języka kraju, w którym odbędzie się staż – niemiecki/hiszpański lub angielski).

Projekt jest skierowany do osób mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Co oferujemy?

 • bezpłatny, intensywny kurs językowy w Krakowie;
 • dwumiesięczne praktyki zawodowe* w Niemczech (Drezno) lub w Hiszpanii (Barcelona) w różnych branżach i zawodach. Pokrywamy wszelkie koszty: dojazdów, ubezpieczania i pobytu za granicą (zakwaterowanie i pełne wyżywienie). Zapewniamy opiekę polskojęzycznego mentora za granicą, zajęcia językowe, animację czasu wolnego;
 • warsztaty i szkolenia rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych;
 • przez cały okres udziału w projekcie wsparcie osobistego mentora, który pomaga w określeniu celów i planów działania, przygotowuje do stażu zagranicznego, sprawuje opiekę podczas pobytu za granicą, wspiera w znalezieniu zatrudnienia lub podjęciu innej aktywności po powrocie do kraju;
 • po powrocie z praktyk w Niemczech/Hiszpanii możliwość płatnych staży zawodowych w kraju, kursy zawodowe, coaching indywidualny;
 • wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia.
 • * PRAKTYKI ZA GRANICĄ: oferujemy praktyki w branży gastronomicznej, hotelarskiej, opiece nad osobami starszymi, administracji biurowej, a także praktyki dla operatorów maszyn (w szczególności operator CNC), spawaczy, magazynierów i operatorów wózków widłowych

  Rekrutacja

  Obecnie prowadzimy rekrutację do II edycji – staże w Niemczech i Hiszpanii.

  W celu zgłoszenia się do projektu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny na www.pline.org/przekraczamygranice)
  Formularz można przesłać mailem na adres: rekrutacja@plineu.org, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura.

  Po weryfikacji formalnej zgłoszenia, kandydat/ka zostanie zaproszona na rozmowę rekrutacyjną (termin spotkania ustalamy indywidualnie z każdym kandydatem/ką).

  Więcej informacji:

  www.plineu.org

  e-mail: rekrutacja@plineu.org
  tel: 12 411 05 24

  Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
  ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków
  (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00)