Aktualności

28.10.2022

Wolontariat na Igrzyskach Europejskich Kraków Małopolska 2023


Droga Studentko, Drogi Studencie,

Zostań wolontariuszem Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023!

Igrzyska Europejskie to zawody sportowe, które aspirują, aby stać się najważniejszą imprezą Starego Kontynentu.

W przyszłym roku do Polski przyjadą sportowcy z 50 krajów, aby zmierzyć się
w blisko 30 dyscyplinach i walczyć o medale. Kraków i inne polskie miasta od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku będą gospodarzami europejskiego sportu. Nie może Cię tam zabraknąć.

Do programu wolontariatu Igrzysk Europejskich 2023 chcemy zaangażować
ok. 8000 wolontariuszy, którzy pomogą nam w ponad 20 obszarach, takich jak
m.in.: media, transport, logistyka, marketing czy akredytacje. Wolontariat podczas największej multidyscyplinarnej imprezy sportowej w Polsce to niezwykła
i niepowtarzalna okazja, aby być w centrum wydarzeń, zobaczyć z bliska najlepszych europejskich sportowców oraz zdobyć unikatowe doświadczenie organizacyjne.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji! ie2023.pl/wolontariat

11 października 2022 roku ruszył nabór na wolontariuszy Igrzysk Europejskich 2023.

Co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział?

Rekrutacja na wolontariat składa się z dwóch etapów. Pierwszy to rejestracja
i założenie konta w Portalu Wolontariusza oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Wszystkie niezbędne informacje oraz link do formularza znajdziesz na ie2023.pl/wolontariat . Drugim etapem jest rozmowa rekrutacyjna, na którą zaprosimy wybranych kandydatów. Rozmowy będą prowadzone online
za pośrednictwem Portalu Wolontariusza.

Wolontariat podczas III Igrzysk Europejskich 2023 to doskonała okazja, aby zdobyć pierwsze doświadczenie, a także poszerzyć swoje kompetencje w wielu obszarach. To także możliwość nawiązania nowych znajomości, poznania ludzi z całego świata, podzielenia się swoimi pasjami oraz umiejętnościami.

Podczas przyszłorocznych rozgrywek na wolontariuszy Igrzysk Europejskich czeka niesamowita przygoda połączona z międzynarodową i międzypokoleniową integracją oraz możliwość obserwacji z bliska specyfiki organizacji sportowego wydarzenia.

W ramach wolontariatu można zrealizować praktyki studenckie. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie.

Nie zwlekaj, zarejestruj się już dziś!

Dear Student,

Become a volunteer of the European Games Kraków-Małopolska 2023!

The European Games are competitions that aspire to become the most important event of the Old Continent.

Next year, athletes from 50 countries will come to Poland to compete in nearly 30 disciplines and fight for medals. From June 21 to July 2, 2023, Krakow and other Polish cities will host European sport. You cannot miss it.

We want to involve about 8,000 volunteers in the European Games 2023 volunteering program, who will help us in over 20 areas, such as: media, transport, logistics, marketing and accreditation. Volunteering during the largest multidisciplinary sports event in Poland is an extraordinary and unique opportunity to be in the center of events, see the best European athletes up close and gain unique organizational experience.

We invite you to participate in the recruitment! ie2023.pl/en/volunteering

On October 11th, 2022, the recruitment for volunteers of the European Games 2023 started.

What does it take to become one?

Recruitment for volunteering consists of two stages. The first is to register and create an account on the Volunteer Portal and fill out the recruitment form. All the necessary information and a link to the form can be found at ie2023.pl/wolontariat. The second stage is the recruitment interview to which we will invite selected candidates. The interviews will be conducted online via the Volunteer Portal.

Volunteering during the 3rd European Games 2023 is a great opportunity to gain your first experience and expand your competences in many areas. It is also an opportunity to make new friends, meet people from all over the world, and share your passions and skills.

During next year’s games, volunteers will have an amazing adventure combined with international and intergenerational integration and the opportunity to closely observe the specifics of the organization of a sports event.

Do not hesitate, sign up today!